KINDLE ❅ Si Pilandok, ang Bantay ng Kalikasan Author Virgilio S. Almario – Writerscompany.co.uk

Si Pilandok, ang Bantay ng Kalikasan Pilandok Took It Upon Himself To Protect The Forest Against The Abusive Followers Of His Arch Enemy Datu Usman Pilandok Forbade The Indiscriminate Cutting Of Trees And This Further Angered The Greedy Ruler Here, Our Clever Hero Tries To Use His Familiarity With Nature To Outwit The Soldiers Nagpasiya Si Pilandok Na Ipagtanggol Ang Gubat Labn Sa Pang Aabuso Ng Mga Tao Ng Kaniyang Kalabang Si Datu Usman Ipinagbawal Ni Pilandok Ang Walang Pigil Na Pagputol Ng Mga Puno, Na Ikinagalit Lalo Ng Sakim Na Pinuno Dito, Sinubok Ni Pilandok Gamitin Ang Kaalaman Niya Sa Kalikasan Para Mautakan Ang Mga Sundalo Nice Nice ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *