[[ Read ]] ➪ Karartma Geceleri Author Rıfat Ilgaz – Writerscompany.co.uk

Karartma Geceleri Kinci D Nya Sava N N S N Rlar M Za Dayand 1944 Y L Lkede, Ekmek, Eker, Yakacak Gibi Temel Ihtiya Maddeleri Karneye Ba Lanm , D Ar Dan Gelebilecek Ani Bask Nlar Nlemek Amac Yla Geceleri Her Yerde Karartma Uygulamas Ba Lam T R Airlere, Yazarlara, D N Rlere Bask Uygulanan Bir D Nemdir Ayn Zamanda.Bu S K Nt L G Nlerde, Bir Ayd N, Air Ve Edebiyat Retmeni Olan Mustafa Ural Yazd Ve Toplat Lan Iir Kitab Nedeniyle Aranmaktad R Sa L K Problemleri Vard R Ve Hemen Teslim Olmak Istemez Stanbul Un So Uk Ve Karart Lm Sokaklar Na, E Dost Evlerine S N R Tutukland Zaman Sava Bitmi Tir, Ama Sava Y Llar N N T Rkiye De B Rakt Izler Daha Uzun S Re Silinemeyecektir.R Fat Ilgaz, Karartma Geceleri Nde Mustafa Ural N Ka Yk S N Anlat Rken, Sava N Etkisindeki Lkemizin 1940 L Y Llar Na Da K Tutuyor. Ya amak ba ka, ya ayanlar g zlemek gene ba ka Bizim getirece imiz toplumcu sanat, kendi ya ay m zdan do acak Yaln z, y k n alt na girenlerin ya ant s n saptamakla yetinmeyece iz Son zamanlarda okudu um en ak c kitap, her eyden te d nem R fat Ilgaz n yazarl yla ilk defa tan t m Hababam Sn f efsanesini yaratan adam n romanc l da ger ekten ok ok ba ar l.Kitap esasen bir foto raf karesini anlat yor 40 l y llar n ilk yar s n n 2 D nya Sava g lgesindeki T rkiye foto raf Toplamda t m roman boyunca iki karakterimiz var desek yanl olmaz retmen Mustafa Bey ve evresiMustafa Bey bir kitap yaz yor eri ini bilmiyoruz ancak yasakl ne tiyattan oldu unu biliyoruz Milli ef d nem Ya ad m z karartma gecelerini, toplumsal ger eklik i inde anlatan en g zel kitaplardand r Bir g n bizim de dokunacak Atlas m z al kan ellerdeG l yaprakl inceli inde duruSabahlar n eritti i mavilikteMekikler s yleyecek t rk m z En g zeli bu Bu lkenin evlatlar ne ok ile ekmi ler Birbirine katlanamayan bir halk retmeni, sanat s , i isi D nce su u, fikrin su u lkeyi satmak diye nitelendirdikleri su lar nsanlar nas l farkl farkl ysa, g r ler ve d nceler de farkl olacakt Bundan do al bir ey olamazd ki Ama tek bir g r n do ru olarak benimsetilmesi, di erlerinin yanl ve su te kil etmesi kime g reydi nsanlar n yokluktan e yalar n yakt klar , satt klar bir d nemde eski stanbul un sokaklar nda solcu Bu lkenin evlatlar ne ok ile ekmi ler Birbirine katlanamayan bir halk retmeni, sanat s , i isi D nce su u, fikrin su u lkeyi satmak diye nitelendirdikleri su lar nsanlar nas l farkl farkl ysa, g r ler ve d nceler de farkl olacakt Bundan do al bir ey olamazd ki Ama tek bir g r n do ru olarak benimsetilmesi, di erlerinin yanl ve su te kil etmesi kime g reydi nsanlar n yokluktan e yalar n yakt klar , satt klar bir Ger eklerden neden korkuyorlard bu kadar Milli ef d nemi, kinci D nya Sava nda T rkiye Arka plan nda yak n tarihimizin ger ek ilikle yans t ld bu tarz eserler ilgi ekici slup ve edebi olarak biraz zay f oldu unu s ylemek san r m yanl olmaz Yine de 100 temel e Neden karart l r kapkaranl k geceler i te, R fat Ilgaz n olabildi ince s cak ve bizden izleriyle bu kitapta yer alm. Mustafa Ural n ka hikayesi polisten kendine do ru ka ar biraz Ka arken yapaca hi bir i olmad ndan hep d n r ama zaten d nd i in arar onu polis iir yazd i in arar ok b y k su tur iir yazmak nk bazen kitaplar bomba bile olabilir Kitap bomba olursa iirden f ze bile olabilir ok yal n ok sade bir dille anlat yor R fat Ilgaz Mustafa Ural ve evresini Arka planda II D nya Sava n n son zamanlar ve T rkiye siyasi durumu var Bir de ok nai Herkese okumas n tavsiye ederim.2.D nya sava y llar n n zorluklar.Neye ra men sava a girmemi iz Halk m z n i ler ac s durumu enfes bir eser.


About the Author: Rıfat Ilgaz

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Karartma Geceleri book, this is one of the most wanted Rıfat Ilgaz author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *