[EPUB] ✻ Dober voznik bom ❀ Peter Breznik – Writerscompany.co.uk

Dober voznik bom Zakaj Priro Nik DOBER VOZNIK BOM Ker Se Veliko Prometnih Nesre , Tudi Tak Nih S Smrtnim Izidom, Posredno Zgodi Zaradi Nezadostnega Teoreti Nega Prometno Varnostnega Znanja Udele Encev Cestnega Prometa Ker Se Je V Zadnjem Asu V Prometu, Njegovem Poteku In Varnosti, Uvedlo Precej Novosti Ker Se Nepoznavanje Prometnih Predpisov In Pravil Oz Njihovo Napa No Tolma Enje, Vsakodnevno Ka E V Napa Nih Ravnanjih Voznikov Vse Te Navidezno Nepomembne, Napakice Lahko V Dolo Enih Trenutkih Vodijo V Prometno Nesre O , Kot Npr Ne Opazujemo Dovolj In Ne Upo Tevamo Pri Nekaterih Sodobnih Vozilih Velikih Mrtvih Kotov Nismo Povsem Prepri Ani Od Kod In Do Kod Veljajo Omejitve Hitrosti Se Prepozno In Nepravilno Razvr Amo, Nepravilno Zavijamo Ne Razumemo Sistema Zadrge Vklju Evanje, Vo Njo In Izklju Evanje Z Avtoceste Izvedemo Z Napakami Nedosledno Uporabljamo Smerne In Varnostne Utripalke Imamo Te Ave Z Razumevanjem Prometnih Pravil, E Posebej Na Kri I Ih, Kjer Prednostna Cesta Zavija Imamo Velike Te Ave Na Kro Nih Kri I Ih Ne Razumemo Pomena Pomembnih Ozna B Na Vozi U Zaznamovan Prehod Za Pe Ce, OLA, Prekinjena In Neprekinjena Vzdol Na Rta V Vozilu Ne Storimo Vsega Za Vsakodnevno Varno Vo Njo, Kot So Pravilno Sedenje, Pripenjanje Z Varnostnim Pasom, Nastavitev Naslonjal Za Glavo, Prevoz Otrok, Tovora Se Ne Zavedamo Izjemno Velike Odgovornosti, Ki Jo Imamo Kot Vozniki Ker Kandidati V Procesu Usposabljanja Za Voznike Ne Utijo Prav Posebne Elje Po Dosedanji Prometno Varnostni Literaturi, Prav Tako Pa Tudi Ne Vozniki Z Izku Njami, Saj Jim Je Ponavadi Predstavljena Na Dokaj Neatraktiven Na In.


10 thoughts on “Dober voznik bom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *